STREFA WIEDZY

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dostępnymi do pobrania poniżej.

Poradnik w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – cz.1 – uwarunkowania prawne oraz prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku (procedura obowiązująca do dn. 31 grudnia 2017 r.).

Poradnik w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – cz. 2 – zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przebieg postępowania administracyjnego (procedura obowiązująca do dn. 31 grudnia 2017 r.).

Komentarz do ustawy Prawo wodne – zmiany w procedurze ooś – zmiany w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – stan na 29.03.2019 r.

Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia – stan na 29.03.2019 r.

Poradnik w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po 1 stycznia 2018 r.