OCHRONA ŚRODOWISKA

Mając świadomość, że środowisko naturalne to nasze wspólne dziedzictwo, a realizacja wielu inwestycji wiąże się z podjęciem działań w celu jego ochrony, wspólnie z przyrodnikami zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji środowiskowej obejmującej:

  • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
  • karty informacyjne przedsięwzięcia,
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko,
  • analizy akustyczne,
  • analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • analizy efektu migotania cieni,
  • inwentaryzacje przyrodnicze,
  • opracowania ekofizjograficzne,
  • prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych,
  • opinie  ws. efektu ekologicznego zadania.